Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Thành Công

Quản Lý Và Kỹ Thuật
Địa Chỉ

Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Thành Công

Địa chỉ: Lô 80.92, Đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Điện thoại: +84-320 3.83.62.56 / Fax: +84-320 3.83.62.56

Email: thanhcong.denc@gmail.com

Hình Ảnh
Lĩnh Vực Hoạt Động
Lập báo cáo đầu tư

Lập báo cáo đầu tư, hồ sơ mời thầu các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng khu đô thị và dân cư, đường dây và trạm biến  thế đến 35 KV;

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG

 THAM GIA THỰC HIỆN

 

 

1

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán, Tư vấn QLDA công trình: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng móng 3 tầng trường tiểu học Tân Hưng, thành Phố Hải Dương

4.863.254.000

2011

UBND xã Tân Hưng thành Phố Hải Dương

2

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán công trình: Nhà lớp học 3 tầng 3 phòng trường mầm non Bình Minh, thành Phố Hải Dương

3.689.230.000

2011

Trường mầm non Bình Minh

3

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán, Tư vấn QLDA công trình: Nhà đa năng trường THCS Tân Bình, thành Phố Hải Dương

5.489.198.000

2011

Trường THCS Tân Bình

4

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán H¹ng môc: Nhµ ®iÒu trÞ tÝch cùc vµ khoa nhi thuéc dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¶i t¹o n©ng cÊp vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ cho BÖnh viÖn lao vµ BÖnh viÖn phæi H¶i D­¬ng giai ®o¹n 2009-2012.

6.068.827.000

2011-2012

Bệnh Viên lao và phổi Hải Dương

 

5

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán công trình: Khu trung tâm hành chính phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Hạng mục: Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Tân Bình.

3.743.194.000

2012

UBND phường Tân Bình

6

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hải Dương

3.221.287.000

2012

Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội thành phố Hải Dương

7

Lập báo cáo KTKT, Thiết kế + lập tổng dự toán công trình: Sân, bồn hoa và hệ thống thoát nước Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Dương

2.934.486.000

2013

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

Các sản phẩm khác
Thiết kế các công trình cầu - đường bộ
Kiến Mỹ với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia các dự án giao thông quốc gia và hợp tác quốc tế. Chúng tôi hân hạnh cung cấp các dịch vụ khảo sát thiết kế các công trình cầu, đường bộ,
>> Chi tiết
Thi công xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Được thành lập vào ngày 06 tháng 12 năm 2008, ra đời với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ;
>> Chi tiết
Tư vấn đấu thầu
Tư vấn đấu thầu, lập dự  án đầu  tư, quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng khu đô thị và dân cư, đường dây và trạm biến  thế đến 35 KV
>> Chi tiết
Copyright © 2015 By Thành Đông CDC.
18:10 | Thứ ba, 24/4/2018